EĞİTİM ÖĞRETİM

Tüm eğitim-öğretim müfredatı, bilimsel ve proje tabanlı çalışmalarla desteklenir. Dersler; görsel,materyal, teknolojik ve güncel kaynaklardan yararlanılarak işlenir.

Öğrencilere istekleri ve hedefleri doğrultusunda çok yönlü bir eğitim vermek amaçlanır.

öğrencilerin kendilerini geliştirip yeteneklerine uygun alanlara yönelmeleri,hedefledikleri üniversite için yoğun rehberlik rehberlik çalışmaları yapılır. Etütler ve deneme sınavları ile konular daha da pekiştirilir.